ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อปฏิบัติงานด้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานด้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial