สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคมในหลายพื้นที่ รวม ครอบครัว 6 ครอบครัว


Share: