สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมประชุมเพื่อหารือขั้นตอนและแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชและเป็นภัยต่อสังคม


Share: