พมจ.นนทบุรี สัมภาษณ์สดในรายการ ” ที่นี่เมืองนนท์” ผ่านช่องทาง Facebook นนทบุรีทูเดย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบันทึกเสียง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  สัมภาษณ์สดในรายการ ” ที่นี่เมืองนนท์” ผ่านช่องทาง Facebook นนทบุรีทูเดย์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และการดูแลงานโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดำเนินรายการโดย นนทบุรีทีม


Share: