สนง.พมจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ​การรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ประจำจังหวัด​นนทบุรี​ ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานพัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัดนนทบุรี​ ในวันพุูธที่​ 26​ สิงหาคม​ 2563​ เวลา 09.30​ น. -​ 12.00 น. ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน​ ขั้น 3 ศาลากลาง​จังหวัด​นนทบุรี​ โดยนาง​นิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ เป็น​ประธาน​ใน​ที่ประชุม​ โดยที่ประชุมอนุมัติให้ผู้ขอรับ​เด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ไปจดทะเบียนได้ จำนวน 35 ราย


Share: