สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 และ นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานในพื้นที่เทศบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 และพระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน 2559


Share: