สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาหามาตรการเเนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  เวลา 13.30 น. นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และนางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมพิจารณาหามาตรการเเนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ และนายอำพล สานพลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างบูรณาการ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รองอธิบดีกรมสุภาพจิต สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี


Share: