ผู้พิการที่สนใจเรียนคอมพิวเตอร์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มูลนิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2563


Share: