สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงฯ นางพัชรี อาระยะกุล เป็นข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องข่าว ประเดนพ่อเด็กได้ไปปล้นชิงทองที่ห้างเทสโก้โลตัส จำนวน หนึ่งสลึงเพื่อนำมาจ่ายค่าไฟที่กำลังจะถูกตัด ซึ่งอาศัยอยู่กับแม่และลูกชายอายุ 9 ขวบโดยสั่งการให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดนด่วนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นั้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ อพม. ตำรวจ สื่อข่าวไทยรัฐทีวี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีบ้านเลขที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบนางขาว (นามสมมุติ) อายุ 55 ปี และเด็กชายเอม นามสมมุติ อายุ 9 ปี อาศัยอยู่ในบ้านไม้ผุพังไม่ถูกสุขลักษณะ
โดยมีอาชีพขายหมูปิ้งรายได้ไม่แน่นอน ทางทีมสหวิชาชีพจึงดำเนินการดังนี้

  1. แนะนำให้ทางครอบครัวของนางขาว ย้ายออกไปอยู่ในที่ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2. แนะนำให้นางขาว เข้ารับการคุ้มครองที่บ้านสร้างโอกาส
  3. แนะนำให้นางขาว เลิกสุราเพื่อสุขภาพของตนเอง
  4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการทำหนังสือไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดต่อกับมารดาของเด็ก
  5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการติดต่อเทศบาลเพื่อดำเนินการดูในเรื่องของการซ่อมบ้าน
  6. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้า
  7. จะช่วยเหลือสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  8. มอบถุงยังชีพเพื่อการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

Share: