พมจ.นนทบุรี ร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ คุณประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เป็นประธานเชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบอาหารและสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับ นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด


Share: