ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน

ประกาศเชิญชวน_page-0001ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

ขอเชิญชวน

women-day291063-1ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้า

ประชาสัมพันธ์-รับสมัคร-อบรมและฝึกทักษะอาชีพ-ศูนย์เรียนรู้ฯ-นนทบุรีดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

ผู้พิการที่สนใจเรียนคอมพิวเตอร์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มูลนิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสา ...
อ่านต่อ

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care)

https://exlms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU-MOOC+stou021+2019_T2/about ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial