ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช ...

จ่ายจริง! เงินช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับใครที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถขอรับการเยี่ยวยาจากสำนัก ...

ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ละลอก 3)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ออกมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในก ...

ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย

ชื่อนางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์  อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจี ...

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

แนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...

ประกาศตามหาบุคคลสูญหาย

ประกาศตามหาบุคคลที่สูญหาย ชื่อนายตุ่นหรือเฮียตุ่น (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) อายุประมาณ 68-78 ปี ภูมิลำเ ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial