ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถดาว์โหลดต้นแบ ...

ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศ ...

วัคซีนโควิด-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ?

แนวทางการให้คำแนะนำการฉีด COVID-19 Vaccine กับประชาชน ...

สัมมนาออนไลน์ “พลังเสียงของสตรีเพื่อสันติภาพ”

ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อส ...

มาแล้ว !สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2

อีกหนึ่งมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ยังคงสามารถจ้างงานผ ...

พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรทราบข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมตัวให้พ ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial