ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ CPIS และMobile Application “คุ้มครองเด็ก”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาระบบ CPIS และMobile Application "คุ้มครองเด็ก" เพื่อร่วมกันเป็นเครื่อ ...

Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

บุคคลทั่วไปสามารถนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ โดยการดาวน์โหลด Mobile Application "คุ้ม ...

ขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน

ขอเรียนเชิญบุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชนการประเมินความรู้ ...

ขอเชิญประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

สำหรับผู้สนใจประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" สามารถคลิกเข้าดูได้ ...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

รู้หรือยังว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial