หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ  8 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ข่าว เด่น

ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสิ่งของเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณธันย์ชนก ฟักอุดม เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับนายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม นักจิตวิทยาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี นางสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และนางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

อ่านต่อ

ข่าว สาร

พมจ.ช่วยเหลือ บุคลลเร่ร่อนมาปลูกเพิงพักอยู่บนพื้นที่ป่าใกล้กับห้างแม็คโคร

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

พมจ.ช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งอาศัยอยู่ใน อู่รถเมล์เก่าในพื้นที่

วันที่ 15 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสอบพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์-1300

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์-1300ดาวน์โหลด …
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านความครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน งานด้านครอบครัว ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พ…

สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสป.พม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนภูมิภาค)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวบุ…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

 

 

ข่าวสาร facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

135573
Total Visitors
3275
Visitors Today
20
Live visitors
135573
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

 

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 02 580 0738

 

E-mail:nonthaburi@m-society.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial