หน้าแรก

S__9134127
banner mso3
slide2
Slide
Slide
57c3e1f0d5f15
covid19
Illustrator_unXFe9XEjg
001
11000
เด็กแรกเกิดขึ้น
slide3
6E7962FBFA6C4F8B8502370420D14D04
SJJTWMHTXB
อีเวนต์และการนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจเป็นพิเศษ การเรียนทางไกล มีภาพประกอบ 3 มิติ มีสีสัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี (1)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว เด่น

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศ บุคคลสูญหาย

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

 

 

ข่าวสาร facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1255838
Total Visitors
350
Visitors Today
84
Live visitors
1255838
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 02 580 0737

       02 580 0738E-mail:nonthaburi@m-society.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 Website: www.nonthaburi.m-society.go.th, 

E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC


ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท์ 0-2589-7235

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php