ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก-ดีเซล ...
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนนทบุรีดาวน์โหลด แบบ-บก.06-และขอบเขตของงานดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
200520184144_compressedดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial