ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-ตำแหน่ง-พนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด ...

ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

เรื่องขอขยายระยะเวลาการรับสมัคร-พขรดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศพนง.ขับรถยนต์ดาวน์โหลด ...

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อ-พนง.ทำความสะอาดดาวน์โหลด ...

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อ-ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดดาวน์โหลด ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial