ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขอขยายระยะเวลาการรับสมัครครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศขอขยายระยะเวลาการรับสมัครครั้งที่-2ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial