ข่าวกิจกรรม

สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมบำบัดของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของครู

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นค ...
อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมแสดง ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมทำ MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองบางคูรัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ ...
อ่านต่อ

สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial