ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นาง ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงานนักพัฒนาสังคม

รับสมัครงานงานดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 พ.ค. 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยห ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial