ข่าวรับสมัครงาน

พมจ.นนทุบรี ร่วมประชุมคณะกรมการบริหารงานจังหวัดนนทบุรีแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นาง ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงานนักพัฒนาสังคม

รับสมัครงานงานดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial