สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาหามาตรการเเนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  เวลา 13.30 น. นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และนางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมพิจารณาหามาตรการเเนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ และนายอำพล สานพลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างบูรณาการ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รองอธิบดีกรมสุภาพจิต สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ​การรับเด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ประจำจังหวัด​นนทบุรี​ ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานพัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัดนนทบุรี​ ในวันพุูธที่​ 26​ สิงหาคม​ 2563​ เวลา 09.30​ น. -​ 12.00 น. ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน​ ขั้น 3 ศาลากลาง​จังหวัด​นนทบุรี​ โดยนาง​นิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ เป็น​ประธาน​ใน​ที่ประชุม​ โดยที่ประชุมอนุมัติให้ผู้ขอรับ​เด็กเป็น​บุตร​บุญธรรม​ไปจดทะเบียนได้ จำนวน 35 ราย


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 50 คน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรม และวิทยากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ”การฟื้นฟูสภาพและการดูแลผู้สูงอายุ”ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


Share:พมจ.นนทบุรี สัมภาษณ์สดในรายการ ” ที่นี่เมืองนนท์” ผ่านช่องทาง Facebook นนทบุรีทูเดย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบันทึกเสียง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นางสุชาดา  มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  สัมภาษณ์สดในรายการ ” ที่นี่เมืองนนท์” ผ่านช่องทาง Facebook นนทบุรีทูเดย์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และการดูแลงานโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดำเนินรายการโดย นนทบุรีทีม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial