สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 7/2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีนางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุม


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุม


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมบำบัดของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของครู

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้หมอบหมายให้ นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและนางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของครู โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวบำบัด (Family therapy) ในรูปแบบรายบุคคล (individual therapy) และกลุ่ม (Group therapy) เป็นการพูดคุยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และเยียวยาความรู้สึกของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง และมีกำลังใจในการดูแลเด็ก อีกทั้งผู้ปกครองได้ทราบถึงวิธีการดูแลเด็กและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้จะทำการบำบัดเด็ก โดยมีนักจิตวิทยาคลินิก จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาทำกิจกรรมบำบัดกับเด็กและครอบครัว ทั้ง นี้มีครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 ครอบครัว


Share:ยินดีต้อนรับ นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับ นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมทำ MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองบางคูรัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวรัศมิมัต สิริลาภพูนผล นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมทำ MOU โครงการต่างๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองบางคูรัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงฯ นางพัชรี อาระยะกุล เป็นข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องข่าว ประเดนพ่อเด็กได้ไปปล้นชิงทองที่ห้างเทสโก้โลตัส จำนวน หนึ่งสลึงเพื่อนำมาจ่ายค่าไฟที่กำลังจะถูกตัด ซึ่งอาศัยอยู่กับแม่และลูกชายอายุ 9 ขวบโดยสั่งการให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดนด่วนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นั้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ อพม. ตำรวจ สื่อข่าวไทยรัฐทีวี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีบ้านเลขที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบนางขาว (นามสมมุติ) อายุ 55 ปี และเด็กชายเอม นามสมมุติ อายุ 9 ปี อาศัยอยู่ในบ้านไม้ผุพังไม่ถูกสุขลักษณะ
โดยมีอาชีพขายหมูปิ้งรายได้ไม่แน่นอน ทางทีมสหวิชาชีพจึงดำเนินการดังนี้

  1. แนะนำให้ทางครอบครัวของนางขาว ย้ายออกไปอยู่ในที่ใหม่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2. แนะนำให้นางขาว เข้ารับการคุ้มครองที่บ้านสร้างโอกาส
  3. แนะนำให้นางขาว เลิกสุราเพื่อสุขภาพของตนเอง
  4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการทำหนังสือไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดต่อกับมารดาของเด็ก
  5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการติดต่อเทศบาลเพื่อดำเนินการดูในเรื่องของการซ่อมบ้าน
  6. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้า
  7. จะช่วยเหลือสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  8. มอบถุงยังชีพเพื่อการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

Share:สนง.พมจ.นนทบุรี ข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุฯ

นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวรัศมิมัต สิริลาภพูนผล นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุฯ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร


Share:สนง.พมจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการขับเคลื่อนเคลื่อนงาน อพม.ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 พ.ย.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการขับเคลื่อนเคลื่อนงาน อพม.ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ join meeting


Share:สนง.พมจ.นนนทบุรี เข้าเวรรับโทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าเวรรับโทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดนนทบุรี ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมส่วนกลางได้โอนคู่สาย 1300 มายังส่วนภูมิภาค


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial