ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่งนักวิชาการเงินาและบัญชี (กองทุนผู้สูงอายุ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินาและบัญชี-กองทุนผู้สูงอายุดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนนนทบุรี-เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่-1

ประกาศจังหวัดนนนทบุรี-เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial