ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อวีดิทัศน์รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563

รายละเอียดสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563ดาวน์โหลด ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถทักษะทางคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564)

รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564)ดาวน์โหลด ...

ขอเชิญประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอในหัวข้อ “ครอบครัวใหม่ไร้ความรุนแรง”

รายละเอียดครอบครัวใหม่ไร้ความรุนแรงดาวน์โหลด ...

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตดาวน์โหลด ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial