ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถน ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช ...

ประกาศจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปร ...

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ตำแหน่ง ...

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม ...

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 website: www.nonthaburi@m-society.go.th, E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial