สธค.โรงรับจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด-19

ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.125 สตางค์ หรือ ครึ่งสลึง เราได้ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องครัวเรือนในช่วงที่เกิดวิกฤต covid 19 โดยให้ 1คนตอ 1 สิทธิ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในวงเงินไม่เกิน 15000 บาท


Share:สธค.ส่งดอกเบี้ยผ่านเคาท์เตอร์เซอวิส

ส่งดอกเบี้ยผ่านเคาท์เตอร์เซอวิสและ เซเว่นอีเลฟเว่น เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำธุรกรรมกับทาง สธค.ของเราอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐในเรื่อง social distancing


Share:ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี ฟรี ฟรี

สำหรับท่านที่สนใจฝึกอบรมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว และโครงการต่างๆ จำนวน 450 คน เท่านััน สนใจติดต่อการรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี


Share:ชีวิตวิถีใหม่ ก้าวต่อไปของคนไทย ชวนทุกคนเดินไปด้วยกัน #ชีวิตวิถีใหม่ โดย สสส.

สสส.ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีเนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย แลให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่


Share:แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ/ร้านค้า กิจกรรม/กิจการ ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด ผ่าน แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ที่ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/


Share:พร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ให้คนพิการ 2 ล้านคน ทั่วประเทศ 29 พ.ค.นี้

ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial