ผู้พิการที่สนใจเรียนคอมพิวเตอร์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มูลนิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2563


Share:สธค.โรงรับจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด-19

ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.125 สตางค์ หรือ ครึ่งสลึง เราได้ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องครัวเรือนในช่วงที่เกิดวิกฤต covid 19 โดยให้ 1คนตอ 1 สิทธิ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในวงเงินไม่เกิน 15000 บาท


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial