หน้าแรก

ข่าว เด่น

S__9134127
banner mso3
slide2
Slide
Slide
57c3e1f0d5f15
covid19
Illustrator_unXFe9XEjg
001
11000
เด็กแรกเกิดขึ้น
slide3
6E7962FBFA6C4F8B8502370420D14D04
SJJTWMHTXB
อีเวนต์และการนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจเป็นพิเศษ การเรียนทางไกล มีภาพประกอบ 3 มิติ มีสีสัน
Slide
10 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ช่องทางการชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

 

 

ข่าวสาร facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0
Cool Number
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 02 580 0737

       02 580 0738E-mail:nonthaburi@m-society.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 Website: www.nonthaburi.m-society.go.th, 

E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

 

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี 

โทรศัพท์ 0–2580-5211

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial