สนง.พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID -​19)

วันที่ 28 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัด​นนทบุรี​ นางสาวบุ​ณยวีร์​ ลุมาด​กมล​พันธ์​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวปภาวรินทร์​ ลออนุช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์​ นางสาวฉัตรพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ จนท.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์​ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID -​19) และมีความยากลำบากในการครองชีพในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลายบาง พบผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 15 ราย และจะดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ต่อไป


Share: