สนง.พมจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564

นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมติวานนท์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกเเม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 2 คน ส่งให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนาย อภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: