สนง.พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือ กรณี เด็กหญิงอายุ 10 ปี ติดดมน้ำมันเบนซินมา 2 ปี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ดำเนินการช่วยเหลือ กรณี เด็กหญิงอายุ 10 ปี ติดดมน้ำมันเบนซินมา 2 ปี ครั้งที่ 2 โดยลงพื้นที่ร่วมกับ รองปลัดองค์การบริหารตำบลราษฎร์นิยม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลไทรน้อย รพ.สต.ในพื้นที่ ครูโรงเรียน เนื่องจากเด็กหญิงอายุ 10 ปี มีพฤติกรรมซ้ำในการดมน้ำมันเบนซิน ทั้งนี้ ด้านบิดาเคยทำข้อตกลงไว้กับทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ว่าถ้าเด็กมีพฤติกรรมซ้ำจะให้เด็กเข้ารับการคุ้มครองจากทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พร้อมทั้งคุณครูโรงเรียนจะนำแบบฝึกหัดการบ้านมาให้เด็กเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


Share: