สนง.พมจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางกาญจนา เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุม


Share: