สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ อำนวยความสะดวกสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564​ เวลา 8.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา จิตต์หวัง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด 2 ราย อ.เมือง 7 ราย อ.บางใหญ่ 1 รายและ อ.บางกราย 2 ราย รวมเป็นจำนวน 12 ราย


Share: