สนง.พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ COVID-​19 และมีความยากลำบากในการครองชีพ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564​ เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัด​นนทบุรี​ นางสาวบุ​ณยวีร์​ ลุมาด​กมล​พันธ์​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวธัญญลักษณ์ อินมะโน นักพัฒนาสังคม นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์​ นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม นางสาวรัศมิมัต สิริลาภพูนผล นักวิชาการเงินและบัญชี นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์ จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์​ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-​19 และมีความยากลำบากในการครองชีพ ณ พื้นที่ตำบลบางสีทอง พบผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 61 ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ต่อไป


Share: