สนง.พมจ.นนทบุรี ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2564​ เวลา 14:00 น. ณ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด​นนทบุรี​ นางสาวบุ​ณยวีร์​ ลุมาด​กมล​พันธ์​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุราฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์​ นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอบต.ท่าอิฐ รพ.สต.วัดบางบัวทอง และอพม.ตำบลท่าอิฐ กรณีได้รับประสานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้สูงอายุ วัย 90 ปี อาศัยอยู่ลำพัง ผู้ดูแลรักษาตัวอยู่ที่รพ. เนื่องจากป่วยด้วย covid-19ทำให้มีความอยากลำบากในการครองชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้ อบต.ท่าอิฐ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19 และประสานกับญาติเพื่อรับผู้สูงอายุไปดูแล รพ.สต.วัดบางบัวทอง จะดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อ covid-19 เป็นครั้งที่ 2 และเนื่องจากผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี จึงไม่ได้ประสบปัญหาด้านการครองชีพใด


Share: