สนง.พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 และนายจตุรงค์ วิสุทธิ์สิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่กรณีได้รับแจ้งศูนย์ดำรงธรรมร้องขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากขาดแคลนรายได้ จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่กับสามีป่วยเป็นโรคหัวใจไม่สามารถทำงานได้และบุตรสาววัยกำลังเรียน วัย 15 ปี ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 บริษัทท่องเที่ยวที่ปฏิบัติงานมีคำสั่งให้ปิดบริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นระยะเวลา กว่า 3 เดือนแล้ว ไม่มีรายได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และจะดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ต่อไป อีกทั้งได้ทำการแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาสมัครเป็นผู้แสดงความสามารถ เนื่องจากมีความสามารถในการร้องเพลงเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางและผู้ประสบปัญหาได้ขึ้นทะเบียนหางานทำตำแหน่งพนักงานขายกับ สำนักงานจัดหางานฯ เรียบร้อยแล้ว


Share: