สนง.พมจ.นนทบุรี มอบถุงยังชีพให้คนพิการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 2564 เวลา 15.50 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวลลิตา นิยมรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพให้คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไม่ได้ประกอบอาชีพ พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง เดินทางมาขอความช่วยเหลือถุงยังชีพ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ


Share: