ประกาศจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี


Share: