ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกลิงก์มีเอกสารแนบ สำหรับท่านไดที่ในใจสามารถกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com


Share: