พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ข่าวสื่อสังคมออนไลน์ ชายสูงอายุรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ไม่ไหว เกิดความเครียดทำให้ตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิต

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 นายธีรพงศ์ จะเชือนรัมย์ นักพัฒนาสังคม และ อพม.ตำบลบางบัวทอง ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบุตรชายของชาย อายุ 73 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคโควิด19 อยู่ตามลำพัง กรณีได้รับแจ้งจากสื่อสังคมออนไลน์ ว่ารอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ไม่ไหว จึงเกิดความเครียดทำให้ตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิต ในเบื้องต้นสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ และให้กำลังใจครอบครัวเพื่อให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้


Share: