หน้าแรก

S__9134127
banner mso3
slide2
Slide
Slide
57c3e1f0d5f15
covid19
Illustrator_unXFe9XEjg
001
11000
เด็กแรกเกิดขึ้น
slide3
6E7962FBFA6C4F8B8502370420D14D04
SJJTWMHTXB
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พมจ.นนทบุรี ร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค

ข่าว เด่น

พมจ.นนทบุรี ร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ คุณประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เป็นประธานเชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบอาหารและสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับ นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประกาศ บุคคลสูญหาย

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

 

 

ข่าวสาร facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

307014
Total Visitors
916
Visitors Today
2
Live visitors
307014
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 02 580 0737

       02 580 0738E-mail:nonthaburi@m-society.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 0-2580-0737, 0-2580-0738  โทรสาร 0-2950-2134, 0-2580-0738 ต่อ 19 Website: www.nonthaburi.m-society.go.th, 

E-mail : nonthaburi@m-society.go.th 

Facebook : facebook.com/nonthaburi24,   Facebook page : facebook.com/nonthaburiSDHC

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial